ترن هوایی کودک 3.5 متری ( سطح شیبدار )

سطح شیبدار نیز به لحاظ کارایی همانند ترن هوایی میباشد با این تفاوت که نسبت به ترن هوایی طول و نوسان(موج) کمتری دارد/هر دو مورد یعنی سطح شیبدار و ترن دارای ماشین پلاستیک از جنس پلی اتیلن میباشد که همین امر سبب استحکام ماشین برای این وسیله میباشد.

ادامه مطلب